Socialforeningens bestyrelse

Formand:

Susanne Wilchen-Pedersen – træffes på telefon: 20974320 og mail: socialforeningen@live.dk

Næstformand:

Kenneth Grunow

Inge Poulsen

Pia Hasselby

June Eliassen

Suppleant:

René Frandsen

Der afholdes generalforsamling én gang årligt senest inden udgangen af april. Offentligheden har adgang, men kun medlemmer har stemme-tale og opstillingsret.

På generalforsamlingen bliver flg. punkter optaget:

Valg af dirigent, referent og stemmetæller

Bestyrelsens beretning

Fremlæggelse af regnskab

Behandling af indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

Valg af bestyrelse. Der vælges fra 3-7 medlemmer som vælges for en to-årig periode med henholdsvis ulige og lige år, således at der bibeholdes kontinuitet i bestyrelsen.

Valg af suppleanter

Valg af intern revisor

Fastsættelse af kontingent

 

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med henholdsvis formand, næstformand og kasserer.

STØTTEKONTINGENT:

P.t. er kontingent/medlemsskab til Socialforeningen 50 kr. årligt og til Værestedsforeningen 50 Kr. årligt.

Så for kun 100 kr. årligt kan du gøre en rigtig god gerning og være med til at støtte Socialforeningen, der igen støtter Værestedsforeningen og dermed Værestederne.

Jyske Bank reg nr. 0704 kontonr. 0003133397 eller Mobilepay 41308

Kontakt os

Du er velkommen til at sende os en besked ved at udfylde formular.

Start typing and press Enter to search